Strona główna

Produkty

Usługi

Szkolenia

Nowości i wydarzenia

Doświadczenie

Blog bim widak

Pobierz

Cennik

Sklep internetowy
Consulting Partner Piotr Widak - BIM, bimestimate, szkolenia, biuro kosztorysowe.
widak.pl
BIM
PROMOCJE
SZKOLENIA
Październik, 2017
Listopad, 2017
Nowości w programie BIMestiMate
 

Nowe opcje programu:
 

 
 


 
1. Rozszerzono opcje raportów wydruków poprzez dołożenie wydruku kosztorysu uproszczonego z wyliczeniem ilości robót. Opcja jest dostępna dla kazdej metody liczenia kosztorysu oprócz metody UPZP.
 
2. Dodano opcję Zapisz w lokalizacji otwieranego pliku. Wybór opcji w Konfiguracja - Właściwości.
 
3. Dodano przyciski do tworzenia nowych cenników w oknie przeglądania bazy RMS i cenników oraz opcje zmiany opisów cennika.
 
4. W menu głównym pod ikoną programu w lewym górnym rogu dodano opcję eksport kosztorysu Jako katalog (menu główne - eksport).
 
5. W opcjach eksportu menu głównego dołożono eksport kosztorysu do pliku *.ath. Opcja umożliwia otrzymanie kosztorysu w formacie *.ath.
 
6. Dodano możliwość wpisania współczynnika RMS dla nakładu jako wyrażenie.
 
7. Dodano opcję porównania kilku podstaw katalogowych występujących w różnych KNR-ach (wybór pozycji z katalogu, przeglądanie pozycji katalogowej, wyszukiwanie w bazie katalogowej).
 
8. Wprowadzono nową opcję interpolacji / ekstrapolacji pozycji w katalogach (z poziomu wyboru  podstawy katalogowej do pozycji).
 
9. W zakładce Dane ogólne dodano opcję szukania kosztorysów, która umożliwia wyświetlanie listy kosztorysów.
 
10. Funkcja Kosztorys bazowy w zakładce Dane ogólne została poszerzona o nowe opcje pozwalające z kosztorysu bazowego wybierać  pozycję do nowo opracowywanego kosztorysu.
 
11. Dodano możliwość ustawiania koloru dla pozycji. Opcja umożliwia oznaczenie kolorem jednej lub wielu pozycji kosztorysowych.
 
12. W zakładce Definiuj kosztorys dla wiersza Kosztorys dodano możliwość wpisania ilości jednostkowej i jednostki dla kosztorysu.
 
13. Dodano nowy widok cenników uproszczonych i scalonych w zakładce Cenniki.
 
14. W oknie wystawiania przedmiaru z innych pozycji dołożono wyświetlanie 1 w kolumnie Ilość jedn., dla elementów  (grup i rozdziałów), dla których nie zostały zdefiniowane indywidualne wartości ilości jeden.
 
 
 
Do bazy katalogów dodano katalogi
 
- KNR 9-22 - Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie (uzupełnienie KNR 2-18), ORGBUD-SERWIS Poznań Sp. z o. o., Wydanie I, Poznań 2011 r.
 
- KNR 9-23 - Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii firmy BASF, Orgbud- Serwis, Wydanie I, Poznań 2012 r.
 
- KNR 9-24 - Ocieplenia ścian i stropów w technologiach firmy BASF, Orgbud-Serwis Sp. z o.o., Wydanie I, Poznań 2012 r.
 
 
 
Poprawiono katalogi
 
- ZKNR C-2 - Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex, Metylan Henkel Polska, Wydanie I, Warszawa 2008 r.
 
 
 
Moduł BIM
 
1. W menu głównym w Konfiguracji dodano osobną konfigurację Dokładność (IFC) dla zakładki IFC. Zmiana dokładności jest również możliwa z poziomu zakładki IFC.
 
2. W menu głównym Konfiguracja programu - IFC dodano opcję: Pomiń produkty bez reprezentacji geometrycznej.
 
3. Dodano trójstanowy znacznik widoczności dla obiektów z modelu (Model 3D – Warstwy).
 
4. Dodano możliwość wybierania ostatnio przyjętych typów w opcji Zmień typ (dla pozycji IFC).
 
5. W menu Zwiń/Rozwiń dodano przycisk Zwiń pozycje połączone (dotyczy połączonych pozycji tego samego typu IFC).
 
6. W zakładce IFC - dodano:
 
- Dodano szybki filtr do zakładki IFC.
 
- W zakładce IFC dodano wyświetlanie wartości dla grup.
 
- W zakładce IFC dodano możliwość dokładania własnych grup.
 
7. W oknie przeglądarki modelu BIM - Model 3D - dodano:
 
- Widok rzutów (ukośny, prostokątny) i zmianę kąta widzenia (FOV).
 
- Możliwość cięcia wieloma płaszczyznami.
 
- Nowy tryb wymiarowania - powierzchnia całkowita.
 
- Możliwość wyłączenia wszystkich warstw.
 
- Przyciski do obracania modelu.
 
- Możliwość sortowania w oknie Typy, Grupy i Warstwy po kolumnach Nazwa i Opis. Sortowanie odbywa się po kliknięciu w nazwę kolumny Nazwa lub Opis.
 
- Rozszerzono opcję przenoszenie ilości przedmiarowej poprzez dodanie zamierzonej z modelu wartości do istniejącego przedmiaru zaznaczonej pozycji.
 
- Wprowadzono możliwość wyłączenia trybu wymiarowania. Po kliknięciu w ikonę Anuluj wymiarowanie program umożliwia przeglądanie modelu bez jego pomiaru. Opcja zostaje włączona ponownie poprzez kliknięcie w którąkolwiek ikonę wymiarowania np. Objętość, Powierzchnia itd. Przy włączonej opcji trybu wymiarowania (podświetlona ikona Anuluj wymiarowanie) pomiar elementów modelu możliwy jest również dla pozostałych zakładek.
 
 
 
 
 
W programie poprawiono
 
Wydruk założeń wyjściowych do kosztorysowania (w wersji poprzedniej pomimo wypełnienia danych w założeniach w zakładce Dane ogólne, na wydruku ich nie było).
 
Czytanie plików kst i ath oraz czytanie plików ath z innych programów niż norma
 
Import kosztorysu z Excela, jeżeli była ustawiona inna waluta niż zł.
 
Błąd polegający na znikaniu nakładu w pozycji przy wymianie na ten sam nakład z bazy.
 
Resetowanie dokładności w pozycjach po wejściu do konfiguracji.
 
Zapis jako przedmiar (nie usuwały się przypięte do kosztorysu cenniki).
 
Błąd z domyślnym rozszerzeniem dla drukowanych plików pdf (przy zmianie nazwy pliku).
 
Konwersję plików *.zuz we wskazanym folderze, polegającą na braku zmiany rozszerzenia skonwertowanych plików na *.bem.
 
Wyświetlanie komunikatu o istnieniu pliku *.bem przy ponownym otwieraniu pliku *.zuz (oba pliki w tej samej lokalizacji).
Usunięto element normowy dla elementu scalonego.
<< Wstecz Dodaj nowy komentarz
0 elementów
Dodaj nowy komentarz
Nazwa*
Temat*
Komentarz*
Wpisz kod potwierdzający, który widzisz na obrazku*
Wygeneruj obrazek na nowo

Hosting ITL.pl
Strona głównaProduktyUsługiSzkoleniaNowości i wydarzeniaDoświadczenieBlog bim widakPobierzCennikSklep internetowy