Poziom IV - kurs kosztorysowania na programie BimestiMate w technologii BIM


 

Kurs dla osób pracujących na programie BimestiMate

 

DLA KOGO ?

Dla wszystkich chcących poznać zaawansowane funkcjie programu w technologii BIM. 
 

CEL KURSU

Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu BIMestiMate w technologi BIM. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają informacje dotyczące metod kosztorysowania robót budowlanych, opracowania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz informacje dotyczące obowiązującego stanu prawnego z zakresu kosztorysowania. Nabędą umiejętności związane z posługiwaniem się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym proces kosztorysowania przy sporządzaniu kosztorysów z dokumentacji projektowej dla poziomu zaawansowanego w technologii BIM.
 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Po kursie uczestnicy na podstawie otrzymanych informacji nabędą umiejętności związane z posługiwaniem się oprogramowaniem komputerowym przy opracowaniu przedmiarów i kosztorysów w stopniu zaawansowanym.
Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w warsztatach. 
Praktyczna nauka obsługi i możliwości programu do kosztorysowania - poziom zaawansowany.
 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Uczestnik szkolenia musi posiadać umiejętności kosztoryowania poziomu średniozaawansowanego - poziom II.
 

METODA PROWADZENIA

Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń przed komputerem. 
 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Uczestnicy szkolenia otrzymają skrypty obejmujące tematykę szkolenia. 
 

OSOBY PROWADZĄCE

Kurs prowadzony jest przez praktyków, specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie kosztorysowania. 
 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Kurs obejmują 16 godzin lekcyjnych. Przerwy ustalane indywidualnie z wykładowcą.
 

BONUS

Uczestnicy kursu otrzymają bon na zakup programu BIMestImate. O wysokości bonu poinformujemy na szkoleniu.
 
 

PROGRAM 

Wprowadzenie w kosztorysowanie robót budowlanych
 • Podstawy  i  metody  sporządzania  kosztorysów. 
 • Składniki kalkulacyjne ceny kosztorysowej (R, M, S, narzuty).
 • Układ, zawartość, rodzaje i funkcje kosztorysów.
 • Układ, zawartość przedmiaru robót.
 
BIM – 3D, 4D, 5D
 • Czym jest innowacja BIM w przedmiarowaniu 3D, kosztorysowaniu 5D i harmonogramowaniu 4D. 
 • Model – omówienie możliwości sprawdzenia poprawności modeli BIM. 
 • Błędy w modelowaniu. Programy projektowe ich możliwości i ograniczenia.
 • Współpraca kosztorysant – projektant. Z jakimi informacjami należy wyeksportować model do formatu IFC aby można go było efektywnie wykorzystać na etapie opracowania kosztorysu i harmonogramu.
 
Model BIM
 • Otwarcie modeli BIM zapisanych w formacie IFC. Omówienie właściwości formatu IFC.
 • Opcje nawigacji ”Model 3D”.
 • Omówienie funkcjonalności zakładek - model BIM
 • Zakładka
  – Widok - weryfikacja danych oraz sprawdzenie poprawności modelu
 • Zakładka – Obiekty - omówienie opcji pozwalających na poszerzoną analizę modelu,
 • Zakładka - Definiuj kosztorys
  - omówienie połączenia struktury kosztorysu z danymi w modelu i odwrotnie,
  - praca na kosztorysie w powiazaniu z modelem,
  - informacje dodatkowe nie występujące w modelu,
 • Zakładka – Wymiarowanie
  - opcje automatycznego wymiarowania objętości, powierzchni, krawędzi, ciężaru, zliczania i ich przenoszenie do pozycji przedmiaru robót
 • Zakładka - IFC
  - wycena pozycji kosztorysowych powiązanych z modelem
 
Funkcje specjalne
 • BIM Ekspert. Definiowanie opisu robót, jednostki i/lub dedykowanych ilości. 
 • Filtrowanie i wyszukiwanie elementów w modelu.
 • Łączenie, przenoszenie pozycji, zmiana typu i inne.
 • Opcja Zmiany. Weryfikacja kolejnych rewizji opracowywanego modelu.
 • Eksport danych.

 

OPŁATA

Cena za szkolenie 16 godzin 1650 zł brutto

Cena skalkulowana przy uczestnictwie co najmniej 4 osób
 

MIEJSCE SZKOLENIA I TERMIN SZKOLENIA

 


RZESZÓW

Siedziba firmy: Consulting Partner, 35-083 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12

Termin szkolenia: 1-2 marzec 2023r

 


KRAKÓW

Siedziba firmy: 

Termin szkolenia: 

 


WARSZAWA

Siedziba firmy: C/S Szkolenia

Termin szkolenia: 
 

ZAPYTAJ

Jeżeli masz pytania, wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą


KUPUJĘ I PŁACĘ

Jeżeli jesteś zdecydowany dodaj szkolenie do koszyka a następnie wybierz dogodną formę zapłaty. Po zapłacie otrzymasz agendę szkolenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Profi Europe

KONTAKT

CONSULTING PARTNER

35-083 Rzeszów
ul. Matuszczaka 1/12
tel.: 17 873-17-73
tel.: 604 466 908
e-mail: biuro@widak.pl

NIP: 8131282687
REGON: 690582520