Poziom I - kurs kosztorysownia na programie BimestiMate dla osób początkujących


 

Kurs dla osób rozpoczynających pracę w zawodzie kosztorysant

 

DLA KOGO ?

Dla wszystkich chcących poznać zagadnienia kosztorysowania robót budowlanych. 
 

CEL

Kurs ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu BIMestiMate. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają informacje dotyczące metod kosztorysowania robót budowlanych, opracowania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz informacje dotyczące obowiązującego stanu prawnego z zakresu kosztorysowania. Nabędą umiejętności związane z posługiwaniem się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym proces kosztorysowania przy sporządzaniu kosztorysów z dokumentacji projektowej.
 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Po kursie uczestnicy na podstawie otrzymanych informacji powinni samodzielnie rozwiązywać zagadnienia kosztorysowe, nabyć umiejętności związane z posługiwaniem się oprogramowaniem komputerowym przy opracowaniu przedmiarów i kosztorysów
Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w warsztatach. 
Praktyczna nauka obsługi i możliwości programu do kosztorysowania.
 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Uczestnik szkolenia musi posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera oraz zasad użytkowania systemu Windows.
 

METODA PROWADZENIA 

Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń przed komputerem. 
 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Uczestnicy szkolenia otrzymają skrypty obejmujące tematykę szkolenia. 
 

OSOBY PROWADZĄCE

Kurs prowadzony jest przez praktyków, specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie kosztorysowania. 
 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Kurs obejmują 24 godzin lekcyjnych. Przerwy ustalane indywidualnie z wykładowcą.
 

BONUS

Uczestnicy kursu otrzymają bon na zakup programu BimestMate. O wysokości bonu poinformujemy na szkoleniu.
 
 

PROGRAM

 • Egzamin wprowadzający. 
 • Zawód kosztorysant. 
 • Podstawy prawne regulujące zakres kosztorysowania. 
 • Cel, rodzaje kosztorysów. 
 • Kosztorys Inwestorski – zasady i metody wykonania wg prawo zamówień publicznych.  
 • Przedmiot zamówienia – zasady i metody wykonania. 
 • Przedmiar robót do kosztorysu inwestorskiego i do przedmiotu zamówienia. 
 • Wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, powykonawcze,  
 • Forma kosztorysu ofertowego w postępowaniu przedmiotu zamówienia. 
 • Kosztorys ofertowy, inwestorski – zasady i metody wykonania w kosztorysowaniu powszechnym. 
 • Wprowadzenie do systemów wspomagających proces: przedmiarowania, kosztorysowania, rozliczania, harmonogramowania 
 • Funkcje kosztorysów w systemie kosztorysowym, 
 • Struktura kosztorysów, 
 • Forma odczytywania kosztorysów, przedmiarów, dokumentacji projektowej, 
 • Forma odczytu cenników kosztorysowania szczegółowego, uproszczonego, scalonego, 
 • Rola strony tytułowej, założeń wyjściowych, danych wyjściowych, klauzul w procesie kosztorysowania, 
 • Definiowanie poprawnych formuł kosztorysowych metody szczegółowej, 
 • Struktura kosztorysu w ujęciu kosztu roboty podstawowej, tymczasowej i towarzyszącej, 
 • Struktura kosztorysu w ujęciu wspólnego słownika zamówień, 
 • Podstawa poprawnego generowania kosztorysu dla rozliczenia kosztorysowego, ryczałtowego, powykonawczego, zamiennego względem przedmiotu zamówienia, 
 • Pojęcie kosztorysowania prostego w systemie kosztorysowym, 
 • Wprowadzenie do kosztorysowania prostego, 
 • Ćwiczenia kosztorysowania prostego, 
 • Wprowadzenie do kosztorysowania złożonego, 
 • Struktura i funkcja kosztorysu złożonego 
 • Praca kosztorysu na wielu kosztorysach 
 • Sporządzanie kosztorysów według technik scalania – dla roboty podstawowej 
 • Raportowanie kosztorysu do formatu Excela, Pdf,  
 • Egzamin końcowy 
 

OPŁATA

Cena za szkolenie 24 godzin 1000 zł brutto

Cena skalkulowana przy uczestnictwie co najmniej 6 osób
 

MIEJSCE SZKOLENIA I TERMIN SZKOLENIA

 


RZESZÓW

Siedziba firmy: Consulting Partner, 35-083 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12

Termin szkolenia: 22-23-24 luty 2023r

Warszawa

Miejsce szkolenia:

Termin szkolenia:

 


ZAPYTAJ

Jeżeli masz pytania, wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą


KUPUJE I PŁACĘ

Jeżeli jesteś zdecydowany dodaj szkolenie do koszyka a następnie wybierz dogodną formę zapłaty. Po zapłacie otrzymasz agendę szkolenia.

 

 

 

 

 

 

 

Profi Europe

KONTAKT

CONSULTING PARTNER

35-083 Rzeszów
ul. Matuszczaka 1/12
tel.: 17 873-17-73
tel.: 604 466 908
e-mail: biuro@widak.pl

NIP: 8131282687
REGON: 690582520