Historia firmy


 

 

  Firma powstała w 1998r. Rozpoczęta działalność gospodarcza pod nazwą Consuting Partner, ukierunkowana była na usługi kosztorysowania robót budowlanych i sprzedaży oprogramowania do kosztorysowania: Zuzia, metriCAD, BricsCAD, PDF Kosztorys.  

 

 

Ponad

21

lat na rynku !

 


 

Ponad

2030

Klientów, Partnerów !

 


 

 

Ponad

2170

wydanych certyfikatów !

 • Zdobyte doświadczenie umożliwiło nam w 2004 roku rozszerzyć działaność o usługi szkoleniowe,
 • 2005r. - Rozszerzliśmy portfel usług kosztorysowych - powstało biuro kosztorysowe,
 • 2007r. - Uzyskaliśmy wpis do WUP jako instytucja szkoleniowa - rejestr RIS,
 • 2009r. - 2011r. - przeprowadziliśmy szkolenia inżynieryjne z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w programach EFS w całej Polsce,
 • 2009r. - Nawiązanie współpracy z Politechniką Krakowską,
 • 2010r. - 2012r. - Przeprowadziliśmy szkolenia inżynieryjne z dofinansowania ze  środków Unii Europejskiej w programach EFS w województwach: małoposkim i podkarpackim,
 • 2013r. - Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych związanych z rzeczoznawstwem kosztorysowym. Opnie sądowe, weryfikacje i ekspertyzy kosztorysowe,
 • 2014r. - Współpraca z Okręgowymi Izbami Inżynierów,
 • 2015r. - Rozszerzenie działalności o usługi  kosztorysowania 3D, 4D, 5D - innowacyjna technologia BIM,
 • 2016r. - Rozszerzenie usług doradczych dla kancelarii prawnych,
 • 2017r. - Współpraca z liderem oprogramowania BIM - BimestiMate,
 • 2018r. - Nawiązanie współpracy z PZITB Kraków,
 • 2019r. - Nawiązanie współpracy z Politechniką Rzeszowską.
 • 2022r. - Rozpoczęcie współpracy z Sądem Okręgowym w Rzeszowie,
 • 2022r. - Rozpoczęcie współpracy z Sądem Okręgowym w Przemyślu,
 • 2022r. - Rozpoczęcie współpracy z Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu,
 • 2022r. - Rozpoczęcie współpracy z Sądem Okręgowym w Krosnie.

 

   

Uczestniczymy w różnych wydarzeniach i podnosimy kwalifikacje zawodowe:

 
 • 2007r. - Szczyrk: Grupowanie robót,
 • 2007r. - Uprawnienia do samodzielnego porwadzenia warsztatów z obsługi programu Zuzia,
 • 2009r. - Autoryzowany partner Datacomp z systemów Zuzia, BUDin, metriCAD,
 • 2009r. - Zakopane: Rola przedmiaru robót w procesie inwestycyjnym, 
 • 2012r. - Autoryzowany partner Datacomp z systemów Zuzia, BUDin, metriCAD, ZuziaBIM,
 • 2013r. - Warszawa: Uprawnienia rzeczoznawcy kosztorysowego SKB,
 • 2014r. - Szczyrk: Rola rzeczoznawcy kosztorysowego i kosztorysanta w procesie budowlanym,
 • 2015r. - Szczyrk: Budżetowanie i optymalizacja kosztów inwestycji na etapie koncepcji i projektowania,
 • 2015r. - Warszawa: Nowe funkcje i cele w obszarze zamówień publicznych,
 • 2015r. - Zakopane: Wartość zamówienia na roboty budowlane, oferta wykonawcy po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • 2016r. - Warszawa: Kosztorysowanie wartości robót i koszt cyklu życia obiektu budowlanego w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych,
 • 2017r. - Warszawa: Zasady i standardy kosztorysowania robót budowlanych dla zamawiających, inwestorów i wykonawców,
 • 2017r. - Warszawa: Praktyczne aspekty standardów kosztorysowania robót budowlanych,
 • 2018r. - Warszawa: Koszty i zysk w kalkulacjach robót budowlanych,
 • 2018r. - Zakopane: Rola kosztorysu w rozliczaniu robót budowlanych w zamówieniach publicznych i prywatnych,
 • 2019r. - Warszawa: Nowe podejścia do zamawiania robót budowlanych,
 • 2019r. - Zakopane: Szacowanie wartości zamówienia a rzeczywiste koszty budowy,
 • 2019r. - Warszawa: BIM na budowie.
 • 2021r. - Warszawa: Aktualna sytuacja na rynku wycen robót budowlanych w 2021r.

 

 

 

Profi Europe

KONTAKT

CONSULTING PARTNER

35-083 Rzeszów
ul. Matuszczaka 1/12
tel.: 17 873-17-73
tel.: 604 466 908
e-mail: biuro@widak.pl

NIP: 8131282687
REGON: 690582520